Nadzór inwestorski kierowanie budową - www.arekelektryk.pl

ruch

Nadzór inwestorski kierowanie budową

Realizujemy nadzory nad robotami elektrycznymi a także pełnimy funkcje kierownika budowy i robót elektrycznych.

Posiadamy stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń , powierzone funkcje nadzoru i kierownika pełnimy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i Rozporządzeń.

Realizacja strony: www.krazek1.pl